PRIMĂRIA ORLEŞTI


Consiliul Local


  FORMULARE ITL  VIZITE 
   ANEXA 26 - DECIZIE DE INSTITUIRE A MĂSURILOR ASIGURATORII 231   
   ANEXA 25 - PROCES-VERBAL PRIVIND CALCULUL SUMELOR PREVAZUTE PRIN TITLUL EXECUTORIU 239   
   ANEXA 24 - PROCES-VERBAL PRIVIND COMUNICAREA SOMAȚIEI 241   
   ANEXA 23 - TITLU EXECUTORIU 258   
   ANEXA 22 - SOMAȚIE 254   
   ANEXA 21 - DECIZIE PRIVIND NEMODIFICAREA BAZEI DE IMPUNERE 237   
   ANEXA 20 - DECIZIE DE IMPUNERE PRIVIND CREANȚELE DATORATE BUGETULUI LOCAL ÎN URMA INSPECȚIEI FISCALĂ 230   
   ANEXA 19 - PROCES-VERBAL DE REȚINERE RESTITUIRE DE ÎNSCRISURI 248   
   ANEXA 18 - INVITAȚIE 254   
   ANEXA 17 - AVIZ DE INSPECȚIE FISCALĂ 252   
   ANEXA 16 - ORDIN DE SERVICIU 262   
   ANEXA 15 - LEGITIMAȚIE PENTRU FUNCȚIONARUL PUBLIC DIN ORGANUL FISCAL LOCAL 250   
   ANEXA 14 - PROCES-VERBAL PRIVIND INDEPLINIREA PROCEDURII DE COMUNICARE PRIN PUBLICITATE 246   
   ANEXA 13 - ANUNȚ COLECTIV PENTRU COMUNICAREA PRIN PUBLICITATE 245   
   ANEXA 12 - ANUNȚ INDIVIDUAL PENTRU COMUNICAREA PRIN PUBLICITATE 244   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 3din 4--   Anterioara pagina     Ultima pagina