Primarul Comunei Orlesti

Va ureaza bine a-ti venit pe site-ul primariei.

Statutul unitatii administrativ teriroriale
Regulamentele privind procedurile administrative
Hotararile autoritatii deliberative
Dispozitiile autoritatii executive
Documente si informatii financiare
Alte documente
×

Ultimile Stiri

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Despre

Tehnologii moderne.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


Pentru cel mai inalt nivel.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.

×
Acasa
Despre Noi
Informatii
Consiliul Local
Transparenta
Contact
×

Ultimile Stiri

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Despre

Tehnologii moderne.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


Pentru cel mai inalt nivel.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.

https://www.youtube.com/watch?v=LvWSgBgM55E Prezentare Orlesti     MONITOR OFICIAL LOCAL
04 Aprilie
Postat de: orlesti
Hits: 779

ANUNȚ DE PARTICIPARE

1. Denumirea autorit─â╚Ťii contractante: comuna Orle╚Öti, cod fiscal 2573950; adresa: Comuna Orle╚Öti,  jud. Vâlcea , tel: 0250 763563

2. Reglement─âri legale:

a) Legea 350/2005 actualizat─â, privind regimul finan╚Ť─ârilor nerambursabile din fonduri publice locale, HCL nr.11/01.02.2016 de aprobare a Regulamentului privind finantarea de la bugetul local a unor activitati  desfasurate de structurile sportive din comuna Orlesti ; HCL nr. 18/31.03.2017                  privind aprobarea Programului anual pentru acordarea de finantari  nerambursabile  din bugetul local al comunei Orlesti, pentru persoane fizice sau juridice fara scop patrimonial, organizatii neguvernamentale infiintate in baza O.G. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare, cu activitate in domeniul sportului, cu personalitate juridica romana cu sediul/filiala, in comuna Orlesti

b) ) Legea 350/2005 actualizat─â, privind regimul finan╚Ť─ârilor nerambursabile din fonduri publice locale, HCL nr. 9/01.02.2016 de  aprobare a Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al comunei Orlesti, pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute in Romania ; HCL nr. 18/ 31.03.2017 privind aprobarea Programului anual  pentru acordarea de finan┼ú─âri nerambursabile din bugetul local al comunei Orleß╣úti, Cultelor religioase recunoscute de lege, care isi defasoara activitate in comuna Orlesti ; O.G.nr.82/2002 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult aparß╣şin╚ând cultelor religioase recunoscute din Rom╚ânia, H.G. nr.1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr.82/2002, Legea nr.489/2006 privind libertatea religioasa si regimul general al cultelor.

3. Institu╚Ťii/persoane fizice eligibile: persoane fizice sau persoane juridice f─âr─â scop patrimonial - asocia╚Ťii ori funda╚Ťii constituite potrivit legii române cu activitate in domeniul sportului si unitatile de cult apartinand Cultelor religioase recunoscute in Romania.

4. Domeniile pentru care se acord─â finan╚Ťare: Activit─â╚Ťi sportive, activit─â┼úi culturale, servicii sociale, unitati de cult .                                                                            

5. Ac╚Ťiuni eligibile: ac╚Ťiunile trebuie s─â se deruleze conform specifica╚Ťiilor din :

  • Regulamentul privind finantarea de la bugetul local a unor activitati  desfasurate de structurile sportive din comuna Orlesti ;
  • Programului anual pentru acordarea de finantari  nerambursabile  din bugetul local al comunei Orlesti, pentru persoane fizice sau juridice fara scop patrimonial, organizatii neguvernamentale infiintate in baza O.G. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ultarioare, cu activitate in domeniul sportului, cu personalitate juridica romana cu sediul/filiala, in comuna Orlesti ;
  • Regulamentul privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al comunei Orlesti, pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute in Romania ;
  • Programului anual  pentru acordarea de finan┼ú─âri nerambursabile din bugetul local al comunei Orleß╣úti, Cultelor religioase recunoscute de lege, care isi defasoara activitate in comuna Orlesti;
  •  contractul de finan╚Ťare nerambursabil─â încheiat între autoritatea contractant─â ╚Öi beneficiar.

6. Suma disponibila pentru sprijinul financiar al programelor sau proiectelor depuse , la CAPITOLUL 67.02 «  cultura » este de :

- 65.000 lei, conform anexei nr. I  la HCL nr. 11/31.03.2017 privind aprobarea bugetului local al comunei Orlesti  pe anul 2017, pentru activitati sportive .

-70.000 lei, conform anexei nr. I  la HCL nr. 11/31.03.2017 privind aprobarea bugetului local al comunei Orlesti  pe anul 2017, pentru Culte religioase.

7. Documentele se depun la Registratura Primariei comunei Orlesti, din  comuna Orlesti,  jud. Valcea , birou- secretar comuna,   începând cu data de 04.04.2017

8. Termen limit─â de depunere a documentelor: 11.04.2017 ora 16.00.

9. Documenta╚Ťia pentru elaborarea ╚Öi prezentarea propunerii de proiect ╚Öi informa╚Ťii suplimentare se pot ob╚Ťine de la domnul Staneci Mihai.

10. Evaluarea ╚Öi selec╚Ťia programelor depuse se va face în ordinea punctajului ob╚Ťinut de c─âtre fiecare solicitant, în limita bugetului alocat, de catre Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget finante, administrarea domeniului public si privat al localitatii, agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului, servicii si comert si Comisia pentru invatamant, culte, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement din cadrul Consiliului local Orlesti.

11. Comisiiile de evaluare si selectionare, la incheierea procedurii de evaluare si selectionare va comunica, in scris, solicitantilor neselectionati motivele neacordarii finantarii si celor selectionati nivelul sumelor aprobate in vederea incheierii contractelor.

PRIMAR,

CIRSTINA Constantin

Citeste articol