PRIMĂRIA ORLEŞTI
08 Februarie
Postat de: orlesti

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. în exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adopta hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de catre secretar. ORLEŞTI
Proiecte de hotărâri
ale consiliului local
Orleşti


  Registrul pentru evidenţa proiectelor  
de hotărâri ale consiliului local al
comunei Orleşti

Arhiva Proiectelor de hotărâri
poate fi consultată aici:


Citeşte mai departe:


 ORLEŞTI 
Hotărâri adoptate de
consiliul local
Orleşti


   Registrul pentru evidenţa hotărârilor  
consiliului local al comunei Orleşti
 
Arhiva Hotărârior adoptate
poate fi consultată aici:Citeşte mai departe:
 ORLEŞTI 
Proiecte de hotărâri
ale consiliului local
Orleşti


  Registrul pentru evidenţa proiectelor  
de hotărâri ale consiliului local al
comunei Orleşti

Arhiva Proiectelor de hotărâri
poate fi consultată aici:


Citeşte mai departe:


 ORLEŞTI 
Hotărâri adoptate de
consiliul local
Orleşti


   Registrul pentru evidenţa hotărârilor  
consiliului local al comunei Orleşti
 
Arhiva Hotărârior adoptate
poate fi consultată aici:Citeşte mai departe: