PRIMĂRIA ORLEŞTI

REGISTRUL PENTRU EVIDENŢA PROIECTELOR DE DISPOZIŢII ALE PRIMARULUI COMUNEI ORLEŞTIConsiliul Local