PRIMĂRIA ORLEŞTI
08 Februarie
Postat de: orlesti

SITUAȚII FINANCIARE

Darea de seamă este documentul care cuprinde expunerea şi analiza activităţii unei unităţi, într-o anumită etapă. Darea de seamă este prezentată de conducere în faţa colectivului de salariaţi sau consiliul local, în sedinţa de analiză a muncii, sedintă care are loc trimestrial. Se întocmeste pe baza rapoartelor de activitate prezentate de compartimentele subordonate şi a informaţiilor organelor de conducere. Prezentarea activităţii se face în spirit critic şi autocritic, confruntându-se sarcinile prevăzute în planul de activitate cu datele concrete ale realizărilor obţinute. Se analizează atent lipsurile şi cauzele acestora, precum şi greutaţile întâmpinate şi se fixează sarcini precise pentru etapa urmatoare.  SITUAȚII FINANCIARE 2023  VIZITE 
   DARE DE SEAMA TRIM IV 2023 40   
   DARE DE SEAMA TRIM III 2023 32   
   DARE DE SEAMA TRIM II 2023 85   
   DARE DE SEAMA TRIM I 2023 98   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
ISTORIC SITUATII FINANCIARE

  SITUAȚII FINANCIARE  VIZITE 
   DARE DE SEAMA TRIMESTRU IV 2018 395   
   DARE DE SEAMA TRIMESTRU III 2018 424   
   DARE DE SEAMA TRIMESTRU II 2018 416   
   DARE DE SEAMA TRIMESTRU I 2018 414   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local