Primarul Comunei Budesti

Va ureaza bine a-ti venit pe site-ul primariei.

PRIMĂRIA ORLEŞTI04 Aprilie
Postat de: orlesti
Hits: 1073

ANUNȚ DE PARTICIPARE

1. Denumirea autorității contractante: comuna Orlești, cod fiscal 2573950; adresa: Comuna Orlești,  jud. Vâlcea , tel: 0250 763563

2. Reglementări legale:

a) Legea 350/2005 actualizată, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice locale, HCL nr.11/01.02.2016 de aprobare a Regulamentului privind finantarea de la bugetul local a unor activitati  desfasurate de structurile sportive din comuna Orlesti ; HCL nr. 18/31.03.2017                  privind aprobarea Programului anual pentru acordarea de finantari  nerambursabile  din bugetul local al comunei Orlesti, pentru persoane fizice sau juridice fara scop patrimonial, organizatii neguvernamentale infiintate in baza O.G. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare, cu activitate in domeniul sportului, cu personalitate juridica romana cu sediul/filiala, in comuna Orlesti

b) ) Legea 350/2005 actualizată, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice locale, HCL nr. 9/01.02.2016 de  aprobare a Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al comunei Orlesti, pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute in Romania ; HCL nr. 18/ 31.03.2017 privind aprobarea Programului anual  pentru acordarea de finanţări nerambursabile din bugetul local al comunei Orleṣti, Cultelor religioase recunoscute de lege, care isi defasoara activitate in comuna Orlesti ; O.G.nr.82/2002 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult aparṭinȃnd cultelor religioase recunoscute din Romȃnia, H.G. nr.1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr.82/2002, Legea nr.489/2006 privind libertatea religioasa si regimul general al cultelor.

3. Instituții/persoane fizice eligibile: persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial - asociații ori fundații constituite potrivit legii române cu activitate in domeniul sportului si unitatile de cult apartinand Cultelor religioase recunoscute in Romania.

4. Domeniile pentru care se acordă finanțare: Activități sportive, activităţi culturale, servicii sociale, unitati de cult .                                                                            

5. Acțiuni eligibile: acțiunile trebuie să se deruleze conform specificațiilor din :

  • Regulamentul privind finantarea de la bugetul local a unor activitati  desfasurate de structurile sportive din comuna Orlesti ;
  • Programului anual pentru acordarea de finantari  nerambursabile  din bugetul local al comunei Orlesti, pentru persoane fizice sau juridice fara scop patrimonial, organizatii neguvernamentale infiintate in baza O.G. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ultarioare, cu activitate in domeniul sportului, cu personalitate juridica romana cu sediul/filiala, in comuna Orlesti ;
  • Regulamentul privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al comunei Orlesti, pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute in Romania ;
  • Programului anual  pentru acordarea de finanţări nerambursabile din bugetul local al comunei Orleṣti, Cultelor religioase recunoscute de lege, care isi defasoara activitate in comuna Orlesti;
  •  contractul de finanțare nerambursabilă încheiat între autoritatea contractantă și beneficiar.

6. Suma disponibila pentru sprijinul financiar al programelor sau proiectelor depuse , la CAPITOLUL 67.02 «  cultura » este de :

- 65.000 lei, conform anexei nr. I  la HCL nr. 11/31.03.2017 privind aprobarea bugetului local al comunei Orlesti  pe anul 2017, pentru activitati sportive .

-70.000 lei, conform anexei nr. I  la HCL nr. 11/31.03.2017 privind aprobarea bugetului local al comunei Orlesti  pe anul 2017, pentru Culte religioase.

7. Documentele se depun la Registratura Primariei comunei Orlesti, din  comuna Orlesti,  jud. Valcea , birou- secretar comuna,   începând cu data de 04.04.2017

8. Termen limită de depunere a documentelor: 11.04.2017 ora 16.00.

9. Documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerii de proiect și informații suplimentare se pot obține de la domnul Staneci Mihai.

10. Evaluarea și selecția programelor depuse se va face în ordinea punctajului obținut de către fiecare solicitant, în limita bugetului alocat, de catre Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget finante, administrarea domeniului public si privat al localitatii, agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului, servicii si comert si Comisia pentru invatamant, culte, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement din cadrul Consiliului local Orlesti.

11. Comisiiile de evaluare si selectionare, la incheierea procedurii de evaluare si selectionare va comunica, in scris, solicitantilor neselectionati motivele neacordarii finantarii si celor selectionati nivelul sumelor aprobate in vederea incheierii contractelor.

PRIMAR,

CIRSTINA Constantin

Citeste articol